ОЗДОРОВЛЕННЯ ЧОРНОБИЛЬЦІВ 2017

З 1 січня 2017 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 ,,Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. 

   Зазначеним рішенням  удосконалено процес забезпечення державою законодавчо встановлених гарантій щодо оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме, надання державою щорічної грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортної путівки шляхом безготівкового перерахування коштів закладам, які надали послуги із санаторно-курортного лікування. 

     Безоплатними санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок шляхом надання грошової допомоги забезпечуються громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме:

– громадяни, віднесені до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

–  діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

    Строк перебування в санаторно-курортному закладі

та закладі відпочинку становить:

для громадян, віднесених до категорії 1, – 18 днів;

для громадян, віднесених до категорії 1, із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) – до 35 днів;

для дітей з інвалідністю – від 21 дня до двох місяців.

Строк перебування дітей з інвалідністю у закладі відпочинку за путівкою на

відпочинок становить не менше ніж 14 днів.

   Громадяни, віднесені до категорії 1, та діти з інвалідністю забезпечуються путівками  відповідно до медичних показань з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, у порядку черговості в межах бюджетних призначень.

   Безоплатне забезпечення путівками громадян, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю проводиться шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку.

   Громадянин, віднесений до категорії 1, один із батьків дитини з інвалідністю або особа, яка їх замінює, звертаються до органу соціального захисту населення із заявою про взяття на облік для отримання путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики, медичною довідкою за формою 070/о, копією паспорту (свідоцтва про народження дитини) та чорнобильским посвідченням. Для дітей – довідку про склад сім’ї та реєстрацію. .

  Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року №1029 передбачено розмір грошової допомоги для компенсації вартості путівок для осіб, віднесених до 1 категорії у розмірі 5250,00 грн., для осіб, віднесених до 1 категорії, із захворюванням нервової системи (з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку) -17390 грн., для дітей-інвалідів -10840,00 грн.

   Кожен громадянин,  який подав до органів соціального захисту населення заяву  про взяття на облік для отримання путівки  за бажанням може здійснити доплату за рахунок власних коштів, у разі недостатності суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки у вибраному закладі.

  Громадянам, які відмовилися від отримання санаторно-курортного лікування, постановою передбачено виплату грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні, що встановлюється щороку Кабінетом Міністрів України. Зазначена норма набирає чинності з 1 січня 2018 року.

           Юрист ЦК Атопрофспілки                                                       І. Охріменко