Щодо особливостей виконання судових рішень про стягнення коштів з державних органів, державних підприємств, установ, організацій та місцевих бюджетів

Останнім часом почастішали звернення громадян, що подавали позови до суду та виграли справи щодо невірного перерахунку чи призначення чи виплати пенсій, виплат постраждалим ЧАЕС, інших соціальних виплат, що здійснюються з бюджетів як державного так і місцевого. Відповідачами у таких справах найчастіше є місцеві Управління ПФУ, Управління праці та соціального захисту, бюджетні підприємства та установи. А оскільки вони є бюджетними  то не мають можливості відповідати за судовими рішеннями власними коштами, або коштами наданими ним бюджетом з певним призначенням.  І громадянина який має на руках судове рішення «відфутболюють», як боржник зі словами «в нас немає для цього коштів», так і виконавча служба, яка посилається на відсутність повноважень на стягнення коштів з бюджету. І найчастіше, ніхто не пояснює що робити далі. Але ж судове рішення, що набуло законної сили  повинно бути виконано. Як тут бути? Вихід є, і він знедавна передбачений у законодавчому порядку.

Механізм виконання судових рішень про стягнення коштів з бюджетних установ визначається Законом України «Про виконавче провадження», Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» та Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 року № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників».          

Взагалі-то, виконання рішення суду дійсно покладається на державну виконавчу службу України. Проте,  відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження», рішення про стягнення коштів з Державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються органами Державного казначейства України в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Порядок виконання рішень судів на інших органів (посадових осіб) про стягнення коштів з держаних органів, державних підприємств, установ та організацій регулюється Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», який було прийнято 05.06.2012 року та який набув чинності з 01.01.2013 року.

            Зазначений Закон встановлює гарантії держави щодо виконання судових рішень та виконавчих документів, визначених Законом України “Про виконавче провадження” та особливості їх виконання.

            Відповідно до вимог ст. 2 зазначеного Закону держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є:

–         державний орган;

–         державні підприємство, установа, організація (далі – державне підприємство);

–         юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства (далі – юридична особа).

Відповідно до ст. 3 вказаного Закону, виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється Державною казначейською службою України в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків  такого державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень – за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

Стягувач за рішенням суду про стягнення коштів з державного органу звертається до Державної казначейської служби України у строки, встановлені Законом України “Про виконавче провадження”, із заявою про виконання рішення суду.

Разом із заявою стягувач подає до Державної казначейської служби України документи та відомості, необхідні для перерахування коштів, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. У разі якщо стягувач подав не всі необхідні для перерахування коштів документи та відомості, Державна казначейська служба України протягом п’яти днів з дня надходження заяви повідомляє в установленому порядку про це стягувача.

У разі неподання стягувачем документів та відомостей у місячний строк з дня отримання ним повідомлення Державна казначейська служба України повертає заяву стягувачу.

Стягувач має право повторно звернутися до Державної казначейської служби України для виконання рішення суду у визначені частиною другою цієї статті строки, перебіг яких починається з дня отримання стягувачем повідомлення Державної казначейської служби України.

Перерахування коштів стягувачу здійснюється у тримісячний строк з дня надходження до Державної казначейської служби України необхідних для цього документів та відомостей.

Окрім цього порядок стягнення коштів з державних органів, державного або місцевих бюджетів або боржників регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 року № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників». 

До вищевказаної постанови на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 45 від 30.01.2013 року було внесено суттєві зміни.

Вищевказаний Порядок визначає механізм виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, прийнятих судовими органами, а також іншими державними органами (посадовими особами), які відповідно до закону мають право приймати такі рішення.

Відповідно до п. 3 вказаного Порядку рішення про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників виконуються на підставі виконавчих документів виключно органами Казначейства у порядку черговості надходження таких документів (про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів – з попереднім інформуванням Мінфіну, про стягнення коштів боржників – у межах відповідних бюджетних призначень, наданих бюджетних асигнувань (залишків коштів на рахунках підприємств, установ, організацій).        

Отже, починаючи з 08.02.2013 року, тобто з моменту набрання чинності змін до зазначеного Порядку, виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників покладається виключно на органи Казначейства.

Відповідно до п. 6 зазначеного Порядку у разі прийняття судом рішення про стягнення коштів, що набуло чинності стягувач подає органові Казначейства в установлений зазначеним органом спосіб:

– заяву про виконання такого рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних про перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок відсутній. ПРИКЛАД ЗАЯВИ – НИЖЧЕ;

– оригінал виконавчого документа;

– судові рішення про стягнення коштів, що набули чинності (у разі наявності);

– оригінал або копію розрахункового документа (платіжного доручення, квитанції тощо), який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету (наприклад при поверненні зайво сплаченого мита, або інших платежів).

До заяви можуть додаватися інші документи, які містять відомості, що сприятимуть виконанню рішення про стягнення коштів (довідки та листи органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, або органів місцевого самоврядування, рішення органів досудового розслідування та прокуратури тощо).

Виконавчі документи пред’являються до виконання протягом одного року з дня, що настає за днем набрання рішенням про стягнення коштів законної сили, якщо інше не передбачено законом. Строки пред’явлення виконавчих документів перериваються в разі пред’явлення їх до виконання, відстрочки або розстрочки виконання рішень про стягнення коштів в установленому порядку. Пропущені строки пред’явлення виконавчих документів суду до виконання поновлюються судом в установленому законом порядку, а рішень про стягнення коштів, прийнятих державними органами (посадовими особами), які відповідно до закону мають право приймати такі рішення, – не поновлюються.

                                       ЗРАЗОК ЗАЯВИ                                            

                                                                          Управління Державної Казначейської

служби України у м. Жовтих Водах

Дніпропетровської обл.

52210, м. Жовті Води, Дніпропетровської області,

вул. Хмельницького, 9  

СТЯГУВАЧА:    Петренко Василя Івановича,

                     що мешкає за адресою:   вул. Кропоткіна, 117 кв. 11, 

м. Жовті Води Дніпропетровської обл., 52204

тел.066-111-11-11   

БОРЖНИК:  Управління праці та соціального захисту

населення Жовтоводської міської ради

  52210, м. Жовті Води Дніпропетровської обл.

код ЄДРПОУ 03192313 тел. (05652)32803 

З А Я В А

про  виконання  судового рішення

              Прошу прийняти на виконаннярішення  Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 27 вересня 2013 року на підставі  виконавчого листа того ж суду від  27 вересня 2013 р.  за № 9-а-2684/2013 про зобов’язання Управління праці та соціального захисту населення Жовтоводської міської ради провести перерахунок та забезпечити виплату Петренку Василю Івановичу, як учаснику ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії щорічної допомоги на оздоровлення за 2010 рік, відповідно до ст. 48 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в розмірі 5 мінімальних заробітних плат станом на 25 січня 2013 року з урахуванням раніше виплачених сум. ВИКЛАДАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО СУДОВОГО РІШЕННЯ

Частиною першою  ст. 3  Закону України  від 05.06.2012 р. за N4901-VI«Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» передбачено виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є Управління праці та соціального захисту населення,  Державною казначейською службою України  шляхом списання коштів з рахунків такого державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень – за рахунок коштів, передбачених бюджетною програмою.

Статтею 124 Конституції України і ст. 255 КАС України передбачено, що судові рішення, які набрали чинності є обов’язковим до виконання всіма посадовими особами на всій території України, а, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади і їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

На підставі положень Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» від 05.06.2012 р. за N4901-VI  та Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, що затверджений  постановою КМ України від 03.08.2011 р. №845 із змінами, внесеними постановою КМ України від 30.01.2013 р. №  45, прошу прийняти мою заяву з додатками до розгляду, зареєструвати її у відповідному журналі й належним чином повідомити мене про це та результати розгляду заяви, а також,переконливо прошу Вас протягом 3 (трьох) місяців вжити необхідних заходів, направлених на повне і своєчасне виконання постанови  суду  про стягнення на мою користь з  Управління праці та соціального захисту чи за рахунок коштів, передбачених бюджетною програмою КПККВК 3504040 «Забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою», грошових коштів у якостіщорічної допомоги на оздоровлення у розмірі 5 мінімальних заробітних плат станом на 25 січня 2013 року з урахуванням раніше виплачених сум, а саме 4065,00 грн. (чотири тисячі шістсот п’ять гривень) відповідно до ст. 48 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Грошові кошти прошу перерахувати  на мій рахунок 26207000248661 у АТ «Ощадбанк», МФО 305482, код ЄДРПОУ 09305480, ТВБВ № 10003/0503.

   Додатки : 

1. Виконавчий лист  (в оригіналі) Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від  27 вересня 2013 року

2. Копія  рішення Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області  від  27 вересня 2013 року, що набуло чинності;

3. Розрахунок заборгованості;

4. Копії аркушів паспорта  та ідентифікаційного номеру  стягувача.

………………..2014 р.

                                                                                       З повагою,  ………………………………………

Юрист ЦК Атомпрофспілки 

    І.В. Охріменко