Охорона праці

Відповідно до законів України “Про охорону праці”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” профспілки в особі своїх виборних органів і представників здійснюють громадський контроль за додержанням роботодавцями вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, створенням  безпечних і здорових умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту,  представляють інтереси членів профспілки з усіх питань охорони праці в органах державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, у відносинах з  роботодавцями, об’єднаннями роботодавців та громадян.   

Головним завданням  представників профспілок є захист прав і інтересів членів профспілки у сфері охорони праці, трудових відносин, надання їм  практичної та теоретичної допомоги у вирішенні відповідних питань.

Представниками профспілки  з питань охорони праці в СООП є:
1.    Члени комісії з охорони праці ППО.
2.    Громадські інспектори з охорони праці.
3.    Інспектор з охорони праці ЦК Атомпрофспілки.
4.    Інші члени ППО та вищестоящих профспілкових органів, компетентних в питаннях охорони праці.

Представники профспілки з охорони праці діють відповідно до   “Положення про комісії з охорони праці”,  “Положення про громадського інспектора з охорони праці” та “Положення про технічну інспекцію праці профспілок”.

В Східній  об’єднаній організації профспілки працює інспектор з охорони праці ЦК  Атомпрофспілки Скуба Віталій Олександрович, робоче місце  якого знаходиться у профкомі СООП к. № 22,  2-й поверх.

Додатково“Порядок виборів і затвердження громадських інспекторів з охорони праці профспілкових організацій та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці”.