СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ТА ПІЛЬГИ ДЛЯ НИХ

Згідно до статті 6 Закону України „Про основні засади соціального захисту                ветеранів праці та інших громадян                     похилого віку в Україні” ветеранами  праці  визнаються  громадяни,  які  працювали  на підприємствах,  в  установах,  організаціях, об’єднаннях громадян, фізичних  осіб,  мають  стаж  роботи 40 років – для чоловіків і 35 років  –  для жінок і вийшли на пенсію.

     Ветеранами праці визнаються також:    

     а) громадяни, яким призначені пенсії на пільгових умовах:     за списком  N  1  виробництв,  робіт,   професій,   посад   іпоказників на підземних роботах,  на роботах з особливо шкідливимиі особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочийдень  дає  право  на  пенсію  за  віком  на  пільгових умовах – занаявності  стажу  роботи  у  жінок  –  25 років і у чоловіків – 30років;     за списком  N  2  виробництв,  робіт,   професій,   посад   іпоказників  з  шкідливими  та важкими умовами праці,  зайнятість вяких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільговихумовах  –  за  наявності  стажу  роботи  у  жінок  –  30 років і учоловіків – 35 років;     відповідно до пунктів “в” – “з” статті 13 (окремі професії) та статті 52 ЗаконуУкраїни “Про пенсійне забезпечення”(за вислугу років)   –  за  наявностістажу роботи у жінок – 30 років і у чоловіків – 35 років;     відповідно до частини першої статті 18  Закону  України  “Пропенсійне  забезпечення”  –  за наявності стажу роботи у жінок – 25років і у чоловіків – 30 років;

    б) пенсіонери,   нагороджені   медаллю   “Ветеран  праці”  за законодавством колишнього Союзу РСР;

    в) інваліди  I  і  II   груп,   які   одержують   пенсії   по інвалідності, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років.

     Згідно до статті 7 Закону України „Про основні засади соціального захисту                ветеранів праці та інших громадян                     похилого віку в Україні” ветеранам праці надаються такі пільги:

     1) користування при виході на пенсію чи  зміні  місця  роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім  місцем роботи;

     2) першочергове   безплатне  зубопротезування  (за   винятком протезування із дорогоцінних металів);

     3) переважне   право  на  забезпечення    санаторно-курортним лікуванням,  а  також  на  компенсацію    вартості    самостійного санаторно-курортного  лікування  в  порядку   і    розмірах,    що визначаються Кабінетом Міністрів України;

     4) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

     5) першочергове  обслуговування  в  лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

     6) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час,  а  також  одержання  додаткової  відпустки  без   збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

     7) переважне право на забезпечення  жилою  площею  осіб,  які потребують  поліпшення  житлових  умов,  та  відведення  земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва,  садівництва  і городництва, першочерговий ремонт жилих  будинків  і  квартир  цих осіб та забезпечення їх паливом;

     8)  першочергове   одержання    позики    на    індивідуальне(кооперативне) житлове будівництво з  погашенням  її  протягом  10 років  починаючи з п’ятого року після  закінчення  будівництва,  а також першочергове одержання позики для будівництва або  придбання дачних будинків і благоустрою садових ділянок;

     9)  переважне  право  на  вступ  до  садівницьких   товариств(кооперативів),  кооперативів  по  будівництву  та    експлуатації колективних гаражів;

     10) переважне право на встановлення домашніх  телефонів;

     11) звільнення  від  плати  за  землю  та  сплати  земельногоподатку;

     12) безплатний проїзд  всіма  видами  міського  пасажирськоготранспорту  (за  винятком  таксі),    автомобільним    транспортомзагального  користування  (за  винятком   таксі)    в    сільськіймісцевості, а також залізничним і водним  транспортом  приміськогосполучення та автобусами  приміських  маршрутів  в  межах  області за місцем проживання.

      Ветеранам праці видаються посвідчення про право на пільги  та нагрудні знаки.     Порядок виготовлення і видачі посвідчень та нагрудних  знаків встановлюється Кабінетом Міністрів України.

      Головний спеціаліст відділу правової роботи

       ЦК Атомпрофспілки     Охріменко І.В.