Утримання профвнесків з сум допомоги по тимчасовій непрацездатності

Статут

Професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України (витяг)

12.8 Щомісячні членські профспілкові внески для членів Профспілки встановлюються в розмірі одного відсотка (1%) від місячної заробітної плати

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

Додаток 
 до постанови президії ФПУ
 21.09.2006 N П-6-15 

  РЕКОМЕНДАЦІЇ
 щодо порядку сплати та обліку членських профспілкових внесків

(витяг)

3.1. Місячна заробітна плата члена профспілки визначається заробітною платою, іншими заохочувальними та компенсаційними виплатами, нарахованими відповідно до діючого законодавства за основним місцем роботи, а також за сумісництвом.

3.2. Членські профспілкові внески утримуються із заробітної плати члена профспілки та виплат, віднесених до фонду оплати працівідповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 N 5.

3.3. При визначенні місячної заробітної плати члена профспілки для сплати членських внесків не включаються виплати, які відповідно до Інструкції не належать до фонду оплати праці.

Інструкція зі статистики заробітної плати(витяг)

3. Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці

3.2. Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування:

допомога по тимчасовій непрацездатності;

…………

3.3. Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, організації.